Kiedy skorzystać z opieki całodobowej?

Kiedy skorzystać z opieki całodobowej?

Możliwość komentowania Kiedy skorzystać z opieki całodobowej? została wyłączona

Z opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać gdy:

  • nie ma objawów grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby nasz stan zdrowia

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie z opieki całodobowej:

  • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej np. podwyższone ciśnienie tętnicze pomimo zażycia stałych leków
  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u dzieci poniżej 3 roku życia i ludzi starszych
  • nasilone bóle głowy, nie ustępujące po lekach przeciwbólowych
  • nasilona biegunka lub/i wymioty , szczególnie u dzieci i ludzi starszych
  • zatrzymanie moczu
  • nagłe silne bóle kręgosłupa, stawów, kończyn
  • bóle brzucha nie ustępujące mimo zastosowania środkow rozkurczowych

Powrót do góry