Laboratorium

Usługi pobierania materiału do badań realizuje renomowane Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA dysponujące nowoczesnym sprzętem diagnostycznym:

 • bezpłatne ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu
 • płatne bez skierowania dla osób nie posiadających aktualnego ubezpieczania

Pobieranie materiału do badań odbywa się w dniach:

 • Środa 8:00 – 9:30
 • Piątek 8:00 – 9:30

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych pracownicy Laboratorium Medycznego DIAGNOSTYKA nie mogą udzielać telefonicznie informacji o wynikach badań diagnostycznych.

Zachęcamy natomiast do skorzystania z bezpłatnej internetowej platformy publikacji wyników eLAB
Więcej informacji kliknij tutaj dodatkowa instrukcja do pobrania kliknij tutaj. 

Laboratorium Medyczne DIAGNOSTYKA oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych z zakresu:

 • hematologii: morfologia, rozmaz krwi (automatyczny i manualny), retikulocyty, OB, witaminy D,
 • koagulologii: INR (wskaźnik protrombinowy), APTT, fibrynogen, D-dimery,
 • analityki ogólnej: badanie ogólne moczu z osadem,
 • badania kału: na resztki pokarmowe, na krew utajona w kale, pasożyty, lamblie,
 • biochemii: szeroki zakres badań biochemicznych (z zakresu badań w stanach zapalnych i reumatoidalnych, badań wykonywanych w diagnostyce zaburzeń wątroby, trzustki, nerek, gospodarki elektrolitowej, miażdżycy i innych) wykonywanych w surowicy krwi i moczu,
 • immunologii: hormony przysadkowe, płciowe, nadnerczy, trzustki, badania z zakresu diagnostyki chorób tarczycy i inne,
 • wirusologii: diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, diagnostyka TORCH (toxoplazma, różyczka, cytomegalia, wirus opryszczki), diagnostyka Boreliozy, Chlamydia, Mycoplasma, Yersiniozy, EBV, diagnostyka odry, ospy, świnki i inne,
 • bakteriologii: wymazy i posiewy bakteriologiczne,
 • markerów nowotworowych: markery raka jajnika, sutka, stercza, układu pokarmowego,
 • serologii: oznaczanie grupy krwi i przeciwciał odpornościowych u ciężarnych, wykonanie KREW KARTY
 • alergologii: oznaczanie szeregu pojedynczych alergenów oraz w panelach
 • cytologii ginekologicznej, diagnostyka HPV,
 • oraz wiele innych badań specjalistycznych.

Oferta pakietów badań

PAKIET PODSTAWOWY

To zestaw badań dla każdego, kto chce poznać aktualną kondycję swojego organizmu.

Badania: Morfologia, OB, Glukoza, Cholesterol, Alat, Mocznik

CENA:35zł
PAKIET PEDIATRYCZNY
Badania pozwalają na ogólną ocenę stanu zdrowia dziecka.

Badania: Morfologia z rozmazem, ASO, CRP, IgE, Żelazo, Glukoza

CENA:70 zł
DLA MĘŻCZYZN DOJRZAŁYCH

Badania w tym pakiecie pozwalają ocenić stan zdrowia mężczyzn dojrzałych, funkcjonowanie podstawowych narządów mężczyzn, określić ryzyko chorób układu krążenia, miażdżycy, cukrzycy, chorób nowotworowych.

Badania: Morfologia, OB, Glukoza, Cholesterol, HDL, TG, LDL,Potas, Alat, Bilirubina, GGTP, Kreatynina, Kwas moczowy, CEA,CRP, PSA

CENA:130zł
DLA KOBIET DOJRZAŁYCH
Pakiet zawiera badania niezbędne dla kontroli stanu zdrowia kobiet dojrzałych. Dzięki tak zestawionym badaniom, można ocenić funkcjonowanie głównych narządów, określić ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, anemii, cukrzycy, nowotworów. Badania wykrywają zaburzenia hormonalne, pomagają zdiagnozować przyczyny ogólnego osłabienia i złego samopoczucia.

Badania: Morfologia, OB, Glukoza, Cholesterol, HDL, TG, LDL,Potas, Alat, Bilirubina, Kreatynina, Kwas moczowy, CEA,TSH, Ferrytyna, CRP

CENA:140 zł
METABOLIZMU KOSTNEGO
Panel badań umożliwia zaobserwowanie pierwszych sygnałów nieprawidłowej mineralizacji układu kostnego a w konsekwencji rozwijającej się osteoporozy. Ryzyko osteoporozy jest szczególnie duże u kobiet w okresie menopauzy, ludzi starszych i przewlekle chorujących.

Badania: Fosfataza zasadowa, Wapń, Fosfor, Wit. D3 25(OH), PtH, Osteokalcyna

CENA:140zł 
DLA KOBIET W CIĄŻY
Badania monitorują zdrowie matki i dziecka w czasie ciąży. Pozwalają wykryć anemię, kontrolują pracę nerek i wątroby, można wykluczyć infekcje i zakażenia oraz rozpoznać w porę inne choroby niebezpieczne dla zdrowia matki i dziecka.

Przed porodem konieczne jest oznaczenie grupy krwi.

Badania: Morfologia, Mocz, Glukoza, Alat, Kreatynina, Grupa krwi, HBs antygen, anty HCV, HIV, WR, Toksoplazma IgG i IgM, Różyczka IgG, CMV IgG

CENA:270zł 
DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ
Zawarte w pakiecie badania umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia przyszłej mamy. Dzięki badaniom można określić czy prawidłowo funkcjonują główne narządy, np. wątroba, nerki, można wykluczyć infekcje i zakażenia oraz rozpoznać w porę inne choroby niebezpieczne dla zdrowia matki i dziecka, jak np. anemię lub cukrzycę.

Badania: Morfologia, OB, Glukoza, Alat, Cholesterol, Kreatynina,Żelazo, Mg, K, HCV, anty-HBs, Toxoplazmoza IgG,Różyczka IgG, CMV IgG, Chlamydia Trachomatis IgG,p/c antykardiolipinowe IgG i IgM

CENA:310zł 
REUMATOLOGICZNY
Badania zawarte w pakiecie pozwalają wykryć przyczynę bólu stawów i mięśni. Rozpoznają choroby reumatyczne, zaburzenia gospodarki minerałami, diagnozują zakażenia bakteryjne i stany zapalne.

Badania: Morfologia, OB, CRP, kwas moczowy, RF, anty CCP, PPJ, Borelioza IgG, IgM

CENA:210zł 
DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ
Zawarte w pakiecie badania umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia przyszłej mamy. Dzięki badaniom można określić czy prawidłowo funkcjonują główne narządy, np. wątroba, nerki, można wykluczyć infekcje i zakażenia oraz rozpoznać w porę inne choroby niebezpieczne dla zdrowia matki i dziecka, jak np. anemię lub cukrzycę.

Badania: Morfologia, OB, Glukoza, Alat, Cholesterol, Kreatynina,Żelazo, Mg, K, HCV, anty-HBs, Toxoplazmoza IgG,Różyczka IgG, CMV IgG, Chlamydia Trachomatis IgG,p/c antykardiolipinowe IgG i IgM

CENA:310zł 
WĄTROBOWY
Wątroba ze względu na funkcję jaką pełni w organizmie jest stale narażona na różnego typu uszkodzenia. Proponowany zestaw badań pozwoli ocenić funkcjonowanie wątroby oraz diagnozuje ewentualne zakażenie wirusem WZW typu B lub C.

Badania: Bilirubina, Aspat, Alat, GGTP, INR Cholinoesteraza, Fosfataza zasadowa, HBs Ag, anty-HCV, Proteinogram

CENA:210zł 

Informacje dla pacjentów – przygotowanie do badań

Jak właściwie przygotować się do pobrania materiału do badań laboratoryjnych?

Właściwe przygotowanie się do pobrania materiału przeznaczonego do wykonania badań laboratoryjnych jest warunkiem uzyskania wiarygodnych i świadczących o aktualnym stanie zdrowia pacjenta wyników. Chcąc więc otrzymać „dobre” wyniki należy odpowiednio przygotować się do wizyty w punkcie pobrań.


KREW do większości badań laboratoryjnych powinna być pobrana:

 • po wypoczynku nocnym (nie powinno się pobierać materiału po nieprzespanej nocy i po wzmożonym wysiłku fizycznym),
 • na czczo (po minimum 12 godzinach od ostatniego posiłku). Wyjątek stanowią niemowlęta i dzieci u których dopuszcza się podanie w razie konieczności lekkiego śniadania (przy oznaczania glukozy, pacjent musi być bezwzględnie na czczo),
 • przy zachowaniu normalnej diety,
 • przed rozpoczęciem leczenia lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru (decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!),
 • nie w czasie krwawienia miesięcznego.

MOCZ do większości badań laboratoryjnych powinien być pobrany:

 • po wypoczynku nocnym (zaleca się minimum 8 godzin inkubacji moczu w pęcherzu celem wykazania namnażania bakterii),
 • na czczo,
 • przy zachowaniu normalnej diety,
 • przed rozpoczęciem leczenia (antybiotykoterapi) lub po ewentualnym odstawieniu leków, które mogłyby wpływać na poziom mierzonego parametru (decyzja o odstawieniu leków w dniu pobrania materiału powinna być bezwzględnie skonsultowana z lekarzem!!!),
 • pierwszy mocz poranny, po uprzednim dokładnym umyciu i osuszeniu skóry w okolicach zewnętrznych narządów płciowych. Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety (ok. 50 ml. ), a następnie kolejną bez przerywania strumienia moczu bezpośrednio do wcześniej przygotowanego naczynia (ok. 50 ml, nie mniej niż 10 ml. ), które należy natychmiast zamknąć i dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 2 godziny.

Krzywa cukrowa:

Pacjent sam zaopatruje się w odpowiednią glukozę (zleconą przez lekarza) potrzebną do wykonania krzywej cukrowej.


DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU

Do badania parametrów określanych w dobowej zbiórce moczu, mocz pozyskujemy w następujący sposób:

 • odrzucamy pierwsza poranna porcję moczu, kolejne oddajemy do wcześniej przygotowanego pojemnika (jeśli jest to konieczne stosujemy odpowiednie środki do stabilizacji moczu!!! Należy to ustalić z lekarzem lub skontaktować się z laboratorium w celu uzyskania dokładnej informacji. Środek stabilizujący dodajemy do zbieranego moczu po oddaniu do pojemnika do dobowej zbiórki moczu pierwszej jego porcji). Zbiórkę dobową kończymy oddając do wcześniej przygotowanego pojemnika pierwszą porcję moczu drugiego dnia zbiórki. Następnie uzyskany mocz dokładnie mieszamy, odlewamy porcję moczu (ok. 50 ml. ) do pojemnika w którym przetransportujemy próbkę moczu do laboratorium medycznego, koniecznie odnotowując dokładną ilość całego moczu uzyskanego w czasie dobowej zbiórki.

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU ZE STABILIZATOREM 6N HCl


POSIEW MOCZU

Mocz należy pobrać:

 • przed rozpoczęciem leczenia (antybiotykoterapii);
 • rano lub co najmniej 4 godz. od ostatniego oddania moczu;
 • przed zebraniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jałowy pojemnik;
 • pobranie moczu na posiew wymaga od Pacjenta odpowiedniego przygotowania:
 • kobiety i dziewczynki powinny dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej,
 • mężczyźni i chłopcy powinni podciągnąć napletek i dokładnie umyć żołądź i cewkę moczową;
 • pierwsze część moczu trzeba oddać do toalety, a pobrać do badania – bezpośrednio do jałowego pojemnika – mocz ze środkowego strumienia, nie dotykając jego brzegu i wewnętrznej powierzchni;
 • szczelnie zamknąć pojemnik i umieścić w lodówce do czasu oddania do laboratorium;
 • materiał dostarczyć do laboratorium jak najszybciej (do 2 godzin) od momentu pobrania;
 • prawidłowe obmycie i prawidłowe pobranie próbki ma istotny wpływ na wynik. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Pacjent otrzyma informację, że badanie należy powtórzyć.

KAŁ do większości badań laboratoryjnych powinien być pobrany:

 • do specjalnych pojemników, które można zakupić w aptekach. Zawierają one „szpatułkę” którą pobieramy porcję kału (z różnych miejsc tej samej porcji) i umieszczamy w pojemniku. Następnie materiał transportujemy do laboratorium.

WYMAZY Z GARDŁA:

Wymazy z gardła wykonujemy na czczo, bez uprzedniego umycia zębów (można przepłukać usta przegotowaną wodą). Ważne aby wymaz wykonywać przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami lub minimum 2 tygodnie po zakończeniu antybiotykoterapi.

Do dyspozycji pacjentów posiadamy duży parking dla samochodów oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi

Świadczymy usługi w oparciu o kontrakt z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA oraz usługi komercyjne.

Powrót do góry