Dla pacjenta

Pliki do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDICOM s.c., Ks. Prałata B, Bolesława Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.).
  • 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ, ZUS, laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne oraz podmioty świadczące środowiskowe usługi medyczne.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym  nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 5. Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

INNE USŁUGI PRZYCHODNI

 • Bezpłatne badanie słuchu

  Słuch to jeden z najważniejszych zmysłów, jakimi się posługujemy. Niestety, często ulega on osłabieniu.  Zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu.

  Dalej
 • Terapia manualna techniką Bowena

  Terapia manualna techniką Bowena jest pomocna w następujących schorzeniach: bóle kręgosłupa (zwyrodnienia, skrzywienia), podwyższone napięcie mięśniowe, skurcze, kontuzje (kolana, barku, stopa), zespół bolesnego karku, zespół…

  Dalej
 • Laboratorium

  Laboratorium wykonuje m.in. badania z zakresu: hematologii – morfologia, witaminy D, rozmaz krwi, OB; koagulologii – INR, APTT, fibrynogen, D-dimery;  analityki ogólnej – badanie moczu;…

  Dalej
 • Zostań pacjentem

  Wszystkich, którzy chcą zostać pacjentami przychodni Medicom zapraszamy do złożenia odpowiedniej deklaracji do lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej. Oferujemy pomoc przy wypełnieniu i złożeniu…

  Dalej

Powrót do góry