O nas

Przychodnia MEDICOM znajduje się w miejscowości Komprachcice, przy ulicy Ks. B. Bilińskiego 2. Główne wejście do niej zlokalizowane jest na bocznej ścianie budynku, od strony Urzędu Gminy. Jesteśmy przychodnią z wieloletnią tradycją. W obecnej formie organizacyjnej funkcjonujemy od 2007 roku, kontynuując bezpośrednio działalność wcześniej istniejącego od wielu dziesięcioleci SPZOZ Samorządowego Ośrodka Zdrowia. Przychodnia MEDICOM otacza opieką cale rodziny a niejednokrotnie nawet przedstawicieli kilku kolejnych pokoleń.

Jest miejscem współpracy lekarzy medycyny rodzinnej, ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrów oraz specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa, radiologii, ortopedii, neurologii, laryngologii, diabetologii, kardiologii, medycyny sportu, medycyny pracy i kierowców.

Oferujemy naszym pacjentom, również terapię manualną Techniką Bowena oraz bezpłatne badania słuchu. Ponadto posiadamy wysoko wykwalifikowany personel medyczny złożony z doświadczonych pielęgniarek środowiskowych, położnej środowiskowej, pielęgniarki środowiskowej w środowisku nauczania i wychowania oraz nowoczesne zaplecze do badań diagnostycznych i laboratoryjnych.

Zapewniamy pełne usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej nad dorosłymi, młodzieżą i dziećmi oraz kobietą w ciąży i połogu.

Do dyspozycji pacjentów posiadamy:

 • duży parking dla samochodów
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi

Dojazd:

 • MPK nr 8 ( 200 m)
 • PKP (200 m)

 

Mapa:

Formularz kontaktowy


MEDICOM Przychodnia Komprachcice

MEDICOM to nowoczesna przychodnia w Komprachcicach. Zapraszamy do poradni specjalistycznych oraz poradni POZ.

Ks. Prałata B, Bolesława Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice

77 464 61 30

przychodnia@medicom.info

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00.

W dni powszednie od 18:00 – 8:00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo można zgłaszać się do lekarza w:

 • Opolu, ul. Katowicka 64, (pomieszczenia poradni urazowo-ortopedycznej),
  tel. 77-8872125,
 •  NZOZ MEDYK – Niemodlin, ul. Zamkowa 4, tel. 664092998.

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, utraty przytomności proszę wezwać pogotowie tel. 999.

KLAUZULA INFORMACYJNA- Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDICOM, Ks. Prałata B, Bolesława Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Powrót do góry